Darbo inspektoriai klausimų pagal naująjį Darbo kodeksą kol kas netikrins

 darbuotojų saugos ir sveikatos kursai: darbdavio DSS mokymai, darbdavio, vykdančio tarnybos funkcijas mokymai pagal I, II ir III grupes