Darbo inspektoriai klausimų pagal naująjį Darbo kodeksą kol kas netikrins

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu, yra patvirtintas ir VDI interneto svetainėje paskelbtas šių metų III ketvirtį planine tvarka tikrinamų ūkio subjektų sąrašas. Tai įprastine tvarka vykdomi patikrinimai.

VDI atkreipia ūkio subjektų dėmesį, kad vykdydami į šį sąrašą įtrauktų įmonių patikrinimus, darbo inspektoriai darbo teisės klausimų pagal naująjį Darbo kodeksą netikrins. Patikrinimų metu šiomis temomis tik bus suteikiamos visos būtinos konsultacijos.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti metodinę pagalbą darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo klausimais, turi galimybę pasikviesti į įmonę konsultacijai UAB Saugana specialistus tel. +370 648 54777 arba el.p. info@saugana.lt