Civilinė sauga

  Ruošiame civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
  Organizuojame civilinės saugos pratybas įmonėse.
  Organizuojame civilinės saugos mokymus įmonėse.

  Civilinės saugos mokymo tikslas ir užduotis:

  • mokyti darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius;
  • suteikti darbuotojams žinių apie galimus gamtinio, techninio, socialinio ir ekologinio pobūdžio pavojus;
  • mokyti saugaus elgesio ir būtinų veiksmų ekstremaliųjų situacijų metu.

Už civilinės saugos būklę įmonėje atsako vadovas, kuris ir organizuoja civilinę saugą vadovaujamoje įstaigoje.

Civilinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:

Civilinės saugos įstatymas
Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijos
- Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas (pakeitimas)

Dėl Ekstremalių situacijų prevencijos Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo
Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo
Dėl Avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarkos patvirtinimo
Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą