Mokymai

Organizuojame privalomus darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymus:

 • darbų saugos kursai pagal:

     - darbdavio, darbdavio atstovaujančio asmens, mokymo programą;
     - darbdavio, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą;

     - darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą;
     - darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymo programą;

 • įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programą;
 • privalomasis pirmosios medicinos pagalbos kursas (Klaipėdos ir Vilniaus apskritis);
 • higienos įgūdžių mokymas (Klaipėdos ir Vilniaus apskritis).

Vykdome įvairių darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymą pagal neformalias mokymo programas:

 • atliekant krovinių tvarkymo darbus rankiniu būdu;
 • dirbant su staklėmis esant nemechanizuotai pastūmai;
 • darbuotojų vykdančių pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą ir laikymą;
 • darbai, atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus, kai pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai;
 • darbuotojų, dirbančių  darbus, keliančius  užgriuvimo,  nugrimzdimo  arba  kritimo pavojų,  kurių  rizika  padidėja  dėl  statybos  pobūdžio, darbo  metodų  arba  aplinkos  sąlygų  darbo  vietoje arba  statybvietėje;
 • darbai šuliniuose, iškasose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose.


 Mokome pagal miško gaisrų gesinimo vadovo mokymo programą, kurią sudaro 6 valandų kursas ir baigiamasis egzaminas.

 Mokome pagal miško ruošos darbų vadovo mokymo programą.