Gaisrinė sauga

Gesintuvų patikra

  Atliekame visų tipų gesintuvų patikras, kurie privalo būti periodiškai tikrinami. Gesintuvo techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus. Techninės priežiūros metu nustatome:
- ar gesintuvų naudojimo instrukcijos yra įskaitomos;

- ar nepažeistos gesintuvų plombos, nesugadinti slėgmačiai;
- ar gesintuvai yra su užpildu (nustatoma gesintuvą pasveriant arba pakilnojant);
- ar gesintuvas neturi akivaizdžių apgadinimo, korozijos požymių, gesinimo medžiagos nutekėjimo;
- ar neužsikimšęs gesintuvo purkštukas;
- ar slėgio matuoklio rodmenys ar indikatoriai yra darbinio diapazono ar padėties.

Gesintuvo patikrinimo metu nustačius aukščiau išvardintus trūkumus atliekame atitinkamos techninės priežiūros procedūras.

Angliarūgštės (CO2) balionų pildymas

Pildome įvairaus dydžio angliarūgštės balionus akvariumams nuo 500 g iki 10 kg.
Taip pat pildome suvirinimui
angliarūgštės balionus iki 29 kg (40l).

Nauji gesintuvai

Aprūpiname patalpas, objektus, transporto priemones reikiamomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
Prekiaujame įvairių tipų ir dydžio gesintuvais:

  • miltelinis gesintuvas MG-1kg (automobiliams);
  • miltelinis gesintuvas MG-2kg (automobiliams);
  • miltelinis gesintuvas MG-4kg;
  • miltelinis gesintuvas MG-6kg;
  • miltelinis gesintuvas MG-9kg;
  • miltelinis gesintuvas MG-12kg;
  • miltelinis gesintuvas MG-25kg;
  • miltelinis gesintuvas MG-50kg;
  • angliarūgštinis gesintuvas AG-2kg;
  • angliarūgštinis gesintuvas AG-5kg.

                     MG-2kg                                               MG-4kg                                             MG-6kg

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas pagal:
Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 priedo 2 lentelę 

Eil.
Nr.
Gesintuvų laikymo vieta  Skaičiuojamasis matavimo vienetas Minimalus gesinimo medžiagos
kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais,
vandens ar putokšlio –
vandens mišinio – litrais) 
2 kg (l 4 kg (l 6 kg (l
1.  Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, kurioms nustatytos šiospagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijos:        
1.1.  Asg, Bsg  100 m2 21 
1.2.  Cg  400 m2 
1.3.  Dg  600 m2 
1.4.  Eg  800 m2 

2. 

2.1.

2.2.
2.3.

Visuomeninės paskirties patalpos:

viešbučių, poilsio, prekybos, maitinimo, paslaugų paskirties

kultūros, sporto, gydymo, religinės paskirties
mokslo, administracinės, transporto paskirties

  
   200 m2 

   400 m2 
   500 m2

4

4
4

3

3
3

2


2

3.  Medžiagų laikymas po stoginėmis ir atvirose aikštelėse:         
3.1.  kietų degių medžiagų; 400 m2 
3.2.  ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų. 400 m2  41  31 
4.  Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:         
4.1.  lengvųjų automobilių; 50 vietų  31  21 
4.2.  krovininių automobilių, autobusų. 25 vietų  31  21 
5.  Degalinės  2 kolonėlės  21 
6.  Statybos:         
6.1.  statomų pastatų viduje; 1000 m2 
6.2.  pastoliai (pagal aukštus). 20 m 
7.  Ugnies darbų vietos  1 vieta  21  11 
8.  Transporto priemonės:         
8.1.  lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui;  1 vnt. 
8.2.  autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui;  1 vnt. 
8.3.  autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui;  1 vnt. 
8.4.  krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t;  1 vnt. 
8.5.  krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t;  1 vnt. 
8.6.  kombainai;  1 vnt.  21 
8.7.  kita žemės ūkio technika. 1 vnt. 
9.  Individualūs lengvųjų automobilių garažai  1 vieta 
10.  Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai  150 m2 

Sutartiniai ženklai:1

– privalomas nedegus audeklas.

16. Jūrų, geležinkelio ir oro transporto priemonėse gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimus.

17. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 2 lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų.

18. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.

19. Transporto priemonėje, gabenančioje pavojingus krovinius, turi būti vienas 6 kg ir vienas 2 kg miltelių turintys gesintuvai.

20. Pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje turi būti ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

21. Patalpose įrengtose rūkymo vietose turi būti ne mažiau kaip 2 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas.

22. Ugnies darbų atlikimo vietoje turi būti gaisro gesinimo priemonių (gesintuvas arba dėžė su smėliu ir kastuvu, kibirai su vandeniu ir pan.).