Darbų sauga

Darbų saugos žurnalai

Darbų saugos žurnalai:
- Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registracijos žurnalas
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registracijos žurnalas
- Darbuotojų supažindinimo su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas
- Darbuotojų supažindinimo su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalas
- Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas

Gaisrinės saugos:
- Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas
- Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas
- Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

Kiti žurnalai:
- Darbo sutarčių registracijos žurnalas
- Darbuotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas
- Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų žurnalas
- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų APSKAITOS ŽURNALAS - KNYGA
- Elektrosaugos priemonių registravimo žurnalas
- Statybos darbų žurnalas

Knygelės:
- Asmens medicininė knygelė (F. 048/A)