Teisės aktų sąrašas

Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (aktuali redakcija nuo 2017-07-01)
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2017-07-01)
Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai (aktuali redakcija nuo 2016-06-17)
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2012-10-01)
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (aktuali redakcija nuo 2007-11-30)
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (aktuali redakcija nuo 2013-01-01)
Sunkių pakenkimų sveikatai klasifikaciniai požymiai (aktuali redakcija nuo 2014-05-01)

Statyboje teisės aktai
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 (aktuali redakcija nuo 2011-07-01)
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (aktuali redakcija nuo 2008-01-25, pakeitimas nuo 2009-05-27)

Pagrindiniai priešgaisrinės saugos teisės aktai
Priešgaisrinės saugos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2010-11-23)
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija nuo 2010-09-01, atitaisymas nuo 2010-08-21)