Darbų sauga

Profesinės rizikos vertinimas

  Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

UAB „Saugana“ teikia šias profesinės rizikos vertinimo paslaugas:

- atliekame profesinės rizikos identifikavimą;
- sudarome profesinės rizikos vertinimo darbų planą;
- atliekame fizinių rizikos veiksnių tyrimus;
- atliekame fizikinius rizikos veiksnių tyrimus;
- atliekame cheminius rizikos veiksnių tyrimus;
- atliekame ergonominius rizikos veiksnių tyrimus;
- atliekame psichosocialinius rizikos veiksnių tyrimus;
- atliekame profesinės rizikos vertinimą;
- užpildome profesinės rizikos nustatymo korteles.

Parengiame profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir (ar) mažinimo planą.

Atliekant rizikos vertinimą dalyvauja įmonės darbuotojų atstovai arba jų pavedimu darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai.