NAUDINGA INFORMACIJA

Įmonių tikrinimo klausimynai (Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos):
Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimynas

Pranešimai Valstybinei darbo inspekcijai:
Norminiais aktais nustatytos formos, pagal kurias įmonės praneša Valstybinei darbo inspekcijai

Įmonių tikrinimo klausimynai (Valstybinės darbo inspekcijos):
Bendrinis ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas
Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbo teisė
Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbuotojų sauga ir sveikata
Prevencinio statybviečių patikrinimo kontrolinis klausimynas
Saugaus darbų vykdymo autoservisuose patikrinimo kontrolinis klausimynas
Miško ruošos darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Darbų vykdymo šuliniuose, rezervuaruose ir kitose uždarose erdvėse kontrolinis klausimynas
Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) cheminių medžiagų naudojimo darbo vietose kontrolinis klausimynas
Biocidų priežiūros kontrolinis klausimynas
Saugaus pakrovimo, iškrovimo ir krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Saugaus žemės ūkio darbų vykdymo patikrinimo kontrolinis klausimynas
Transporto įmonių patikrinimo kontrolinis klausimynas
Laikinojo įdarbinimo įmonių, darbo naudotojų patikrinimo kontrolinis klausimynas
Saugaus žemės ūkio produkcijos sandėliavimo darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Statybviečių, kuriose atliekami statinių renovacijos darbai, patikrinimo kontrolinis klausimynas